ภาพช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยสึนามิ แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น

ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ อพยพไปอยู่บนเนินเขา อพยพผู้สูงอายุออกจากเมือง Kesennuma จังหวัด มิยากิ